תקנון אתר

אתר מדשופ הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי חברת מדיפדיה בע”מ מרח’ קדם 122 שוהם.

מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מע”מ כחוק.

אתר מדשופ מציע לעיתים מוצרים במחירים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב במשך תקופת תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי מדיפדיה בע”מ הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של מדיפדיה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי מדיפדיה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

משלוח וזמן אספקה

ישנם 2 אפשרויות משלוח – משלוח רגיל או משלוח מהיר בעלות של 40 ש”ח או חינם בהזמנה של 400 ש”ח ומעלה
-משלוח רגיל ישלח בדואר רשום באמצעות דואר ישראל ויסופק עד 14 ימי עסקים
-משלוח מהיר ישלח באמצעות חברת תפוז משלוחים ויסופקו עד 3 ימי עסקים 
-חברת מדיפדיה אינה מבצעת משלוח מוצרים לחו”ל. אנו שולחים מוצרים לישראל בלבד!

אחריות

במידה המוצר שקבלת תקול, יש לפנות למדיפדיה בע”מ בטלפון 054-5869881 ומוצר אחר ישלח במקומו
במידה וישנה תקלה כלשהי במוצר או בכל בעיה אחרת עם המוצר שקבלת, יש ליצור קשר עם חברת מדיפדיה בע”מ בטלפון 
054-5869881

ביטול הזמנה והחזרות

ניתן להחזיר כל מוצר למעט תוספי מזון, אשר החוק אוסר על החזרתם (“טובין פסידים”), ציוד רפואי מתכלה, מוצרי שיקום סיעודי ומוצרים שיוצרו בהתאמה אישית.

זכות הביטול חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א –‏ 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית מדיפדיה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.

במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול.

החזרת המוצר בעת ביטול שלא עקב פגם, אי התאמה, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה – תיעשה על חשבון הצרכן. בכל מקרה אחר, החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

המוצר יוחזר שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית מדיפדיה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

החזר יבוצע לאמצעי התשלום איתו רכש הלקוח.

בכל מקרה של החזרה, יש לפנות למוקד שרות הלקוחות תחילה:
טל’ 050-6867777  או בדוא”ל : shlomo@medipedia.co.il

כתובת להחזרות: מדשופ – ר”ח קדם 122 שוהם 60850

אפשרויות תשלום באתר

פייפאל, אמריקן אקספרס, ויזה ומאסטרקארד.

ציוד רפואי ווספי תזונה

חובה להיוועץ עם הרופא המטפל בך לפני תחילת שימוש במוצרים רפואיים ותוספי תזונה. יש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. יש לחדול משימוש במוצרים במקרה של תופעות לוואי בלתי רצויות ולפנות לרופא המטפל.

באתר תמצא/י מידע המתפרסם מטעם מדיפדיה ו\או מדשופ ו/או ספקים העובדים עימה ו/או גופים נוספים העובדים עימה, כדוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיו”ב.
אנו משקיעים מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים.
מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה, טיפולים רפואיים ותוספי מזון אינו מהווה עצה רפואית.

במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הכלול בהם אינם מתפרסמים על ידנו או על-ידי מי מטעמנו. החברה אינה נושאת באחריות לגביהם.

במידה שיתברר למדיפדיה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה מדיפדיה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
במידה ובוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב מדיפדיה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

כל המבצע פעולת רכישה מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר מדשופ, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מדשופ ו/או מדיפדיה  ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מדיפדיה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה , לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם למדיפדיה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

הגבלת פרטיות

מדיפדיה מכירה בזכות לקוחותיה להגבלת הפרטיות, ותימנע ככל האפשר מהעברת מידע אודות לקוחותיה לגורמים נוספים.

סמכות שיפוט

על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט תינתן לבתי המשפט באזור המרכז.
בעת הזמנת מוצר דרך אתר זה. אני מסכים ומאשר שקראתי, הבנתי והסכמתי לכתוב מטה.
האתר לא אחראי לכל טענה ו/או דרישה

“המזמין” מאשר כי קרא והוא מאשר את תקנון האתר.
“המזמין” מאשר כי האתר לא אחראי לכל טענה ו/או דרישה של “המזמין” בגין המוצר ו/או השירות אותו הזמין “המזמין” באמצעות האתר.
“המזמין” מאשר כי האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף תוצאתי ו/או מיוחד שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, אחריות האתר בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.

חשוב מאוד !!

״כל המידע והתכנים באתר הם להעשרת הידע של הקוראים בלבד ואינם מהוים בשום אופן המלצות לטיפולים רפואיים כלשהם

או תחליף להתייעצות עם רופאים מומחים״

×

עגלת קניות